موضوع بسیار مهم در خرید دستگاه های صنعتی خدمات پس از فروش محصولات است بعد از سالها تجربه به این حقیقت رسیده ایم عاملی که باعث رضایت و برگشت مشتری ( که لذت بخش ترین اتفاق برای تولید کننده و خدمات دهنده است .) علتی جز کیفیت دستگاه و مهمتر ازآن خدمات سریع و دقیق پس از فروش محصول نیست. خدمات پس از فروش یک تعهد است .
سابقه ما در این امر و 24 ماه گارانتی بی قید و شرط و 5 سال خدمات پس از فروش نشانگر این تعهد است.
دیدگاه ما بر این است دستگاه ها جزء سرمایه کارخانه محسوب میشوند و بر این باوریم در زمینه تخصصی خود ( دستگاه حکاکی ) این سرمایه سوخته را دوباره بازسازی و به جریان بیاندازیم ، نتیجتاً بهینه سازی انواع دستگاه حک ایرانی و خارجی را در دست کار خود قرار داده ایم و بعد از تعمیر و بازسازی دستگاه ها مجددا تحت گارانتی خود قرار می دهیم .