در این بخش با توجه به تجربه ودانش فنی واقدام به ساخت انواع ماشین مخصوص CNC سفارشی با توجه به نیاز مشتریان می گردد.