پایان ساخت و شروع به تست بزرگترین دستگاه حکاکی ایران

حک رول مارکینگ
دسامبر 16, 2017
حضور در نمایشگاههای بین المللی
دسامبر 19, 2017

پایان ساخت و شروع به تست بزرگترین دستگاه حکاکی ایران

بعد از اعمال تغیرات نهایی و تبدیل شدن  دستگاه به یک سیستم مولتی اینگریو (حکاکی چند کاره) .با یاری خداوند عملیات تست ماشین را آغاز نموده ایم. امید به آن است که این پروژه طبق زمانبندی پیش بینی شده و زمان مقرر به  خریدار تحویل گردد.

دیدگاه ها بسته شده است