دسامبر 19, 2017

پایان ساخت و شروع به تست بزرگترین دستگاه حکاکی ایران

دسامبر 16, 2017

حک رول مارکینگ

حک رول مارکینگ : یک روش خاص جهت موارد خاص در این روش از فشار و چرخش جهت حکاکی استفاده می شود و به این شکل […]
دسامبر 16, 2017

حک ضربه ای

حک ضربه ای حک ضربه ای که به حک سوزنی یا ایندنت (indent) نیز معروف است روشی است بسیار کارآمد جهت حک انواع شماره متن یا […]
دسامبر 16, 2017

حک پرسی

حک پرسی : حک پرسی از روش های قدیمی و غیر هوشمند حکاکی بوده و بزرگترین مشکل آن ثابت بودن طرح حکاکی و عدم یکنواختی حک […]