الکتروشیمیایی

مدت زمان مطالعه : 3 دقیقه

الکتروشیمیایی :

در این روش با استفاده از شابلون و مواد شیمیایی حکاکی انجام می شود . یعنی یک کلیشه مثلا لوگو شرکت ساخته شده روی محصول قرار میگیرد و با استفاده از مواد شیمیایی و در نهایت پد دستگاه یک اکسیداسیون نازک بر روی سطح قطعه  صورت می گیرد در نتیجه برای سریال زدن و … نمی توان از این سیستم استفادع کرد فقط طرح ثابت که کلیشه آن از قبل ساخته شده است .

محاسن : قیمت پایین دستگاه

معایب : عدم تغییر سریال و طرح و … ، عمق بسیار کم ، وابسته بودن به فروشنده جهت کلیشه سازی

جهت آشنایی با دستگاه های الکتروشیمیایی شایا حک به لینک زیر مراجعه فرمایید.